Doplnenie klimatizácie

Služba Doplnenie klimatizácie

Žiadny systém klimatizácie v automobile nie je 100% tesný. V našich pobočkách Vám skontrolujeme stav, tesnosť systému klimatizácie, a prípadne doplníme chladivo. Stav chladiva v klimatizácii by sa mal kontrolovať 1 x za rok.

© Copyright Nicholtrackt 2017.
Powered by Alchymista